Zamknij
REKLAMA

Konsekwencje zaginięcia tytułu wykonawczego – co z egzekucją?

08:43, 29.09.2015 | nadesłane
REKLAMA

Panu Januszowi doręczono tytuł wykonawczy umożliwiający wystąpienie do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Niestety, w czasie remontu mieszkania, doszło do zagubienia przedmiotowego dokumentu. Czy w przedstawionej sytuacji Pan Janusz definitywnie został pozbawiony możliwości przymusowego dochodzenia swojej wierzytelności?

Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej. Sytuację, w której doszło do utraty tytułu wykonawczego (tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności) regule art. 794 k.p.c. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy.

W pierwszej kolejności zatem pan Janusz powinien wystąpić z wnioskiem do sądu, który wydał pierwotny tytuł wykonawczy, w którym wykaże fakt jego utraty. Uwiarygodnienie przez wierzyciela, że utracił wydany mu tytuł wykonawczy może nastąpić na podstawie wszelkich prawem dopuszczalnych środków dowodowych (najczęściej zeznań świadków).

W postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego sąd ograniczy się jedynie do zbadania faktu utraty tytułu wykonawczego. Nieistotne zatem pozostaną okoliczności zaginięcia tytułu wykonawczego. Na rozprawę wezwane zostanie także dłużnik.

Należy mieć na uwadze, że przepisy postępowania cywilnego umożliwiają uzyskanie zastępczego tytułu wykonawczego jedynie w sytuacji, w której utrata pierwotnego tytułu wykonawczego nastąpiła wbrew woli wierzyciela. Celowe zniszczenie przez niego tytułu wykonawczego nie uprawnia do wystąpienia z wnioskiem na podstawie art. 794 k.p.c.

Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie (zarówno wierzycielowi jak i dłużnikowi). Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego, zgodnie z art. 70 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł.

*Aplikant adwokacki
Michał Styś*

p=. *Kancelarie Adwokackie:
Adwokat Dariusz Budnik
Adwokat Anna Zamojska
83 ? 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77*
"http://adwokaci-bz.pl":http://adwokaci-bz.pl

(nadesłane)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA