Zamknij
REKLAMA

Jak uzyskać uzupełnienie wyroku?

23:23, 23.12.2015 | nadesłane
REKLAMA

Pan Marian wystąpił do sądu z pozwem przeciwko Panu Zygmuntowi o zapłatę 50.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 12 stycznia 2015 r. Kwota ta wynikała z dwóch roszczeń przysługujących Panu Marianowi, a dotyczących niezapłacenia przez Pana Zygmunta ceny sprzedaży za pojazd marki Mercedes w wysokości 40.000,00 zł oraz za pojazd marki Seat w wysokości 10.000,00 zł.

Sąd w dniu 18 sierpnia 2015 r. wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz Pana Mariana kwotę 40.000,00 zł. W sentencji nie odniósł się natomiast do żądania dotyczącego kwoty 10.000,00 zł, jedynie w uzasadnieniu sąd wskazał, że roszczenie to jest również udowodnione przez powoda tak co do zasady, jak i co do wysokości. W tej sytuacji, Pan Marian, niezadowolony z rozstrzygnięcia, złożył apelację od wyroku, jednak została ona odrzucona. Dlaczego doszło do takiego rozstrzygnięcia? Co powinien zrobić Pan Marian, aby uzyskać wyrok również w części dotyczącej w/w 10.000,00 zł?

Odpowiadając na powyższe pytania zauważyć trzeba, że sąd I instancji nie orzekł w niniejszej sprawie o całości żądania Pana Mariana, tj. o żądaniu zapłaty kwoty 10.000,00 zł. Nie zostało wydane w tym zakresie jakiekolwiek rozstrzygnięcie, ani pozytywne, ani negatywne. W tej sytuacji, powód powinien złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o jego uzupełnienie.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1964 r. o sygn. I PR 10/63, jeżeli do określonej części żądania zawartego w pozwie sąd ustosunkował się tylko i wyłącznie w uzasadnieniu wyroku, natomiast w sentencji wyroku brak jest rozstrzygnięcia w tym zakresie, to brak ten nie daje podstaw do wniesienia środka odwoławczego od niewydanego orzeczenia. Dlatego też, apelacja Pana Mariana została odrzucona przez sąd, ponieważ była zwrócona przeciwko wyrokowi, który nie istnieje.

Aby uzyskać uzupełnienie wyroku, Pan Marian powinien był złożyć stosowny wniosek w terminie dwutygodniowym od daty ogłoszenia orzeczenia. W jego treści należałoby dokładnie wskazać żądanie uzupełnienia. Po otrzymaniu tego rodzaju wniosku, przy założeniu, że spełnia on wymogi formalne, sąd wyznaczy rozprawę, po przeprowadzeniu, której wyda wyrok uzupełniający. Dopiero od tego orzeczenia, w przypadku nieuwzględnienia roszczenia Pana Mariana, przysługiwać będzie mu apelacja.

Niemniej, w niniejszym stanie faktycznym, termin do złożenia wniosku przez Pana Mariana o uzupełnienie wyroku już upłynął. Z uwagi jednak na to, że sprawa w tej części pomiędzy Panem Marianem a Panem Zygmuntem nie została prawomocnie osądzona, posiada on możliwość złożenia kolejnego pozwu, w którym tym razem dochodziłby jedynie kwoty w wysokości 10.000,00 zł.

*Rafał Benkowski*

p=. *Kancelarie Adwokackie:
Adwokat Dariusz Budnik
Adwokat Anna Zamojska
83 ? 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77*
"http://adwokaci-bz.pl":http://adwokaci-bz.pl

(nadesłane)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
0%