Zamknij
REKLAMA

Prawnik radzi. Jak zostać właścicielem nieruchomości przez zasiedzenie?

15:57, 13.09.2018 | nadesłane/oprac.M.D.
REKLAMA

Ponad 30 lat temu rodzice pana Janusza zakupili nieruchomości, na której postawili dom jednorodzinny. Do tej nieruchomości przylegała działka, która nie była przez nikogo zagospodarowana. Rodzice p. Janusza postanowili, że urządzą na niej ogród. Cała rodzina była pod wrażeniem, jak ogromną działkę posiadają rodzice p. Janusza. Nikt nie wiedział, że działka, na której urządzili ogród nie jest ich własnością.

Po śmierci rodziców p. Janusz zainteresował się – z przyczyn urzędowych – stanem prawnym nieruchomości i okazało się, że rodzice p. Janusza nie byli właścicielami zagospodarowanej przez siebie nieruchomości.

Czy p. Janusz może zostać właścicielem wyżej opisanej nieruchomości przez zasiedzenie?

Zgodnie z prawem, rodzice pana Janusza nie byli właścicielami zagospodarowanej przez siebie nieruchomości, jednakże od ponad 30 lat byli jej posiadaczami. W przedstawionym powyżej stanie faktycznym możliwym jest uregulowanie kwestii własności działki, która znajdowała się we władaniu rodziców p. Janusza, a w chwili obecnej jego samego - przez jej zasiedzenie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadacz samoistny władający nieruchomością nieprzerwanie od dwudziestu lat nabywa jej własność, chyba, że uzyskał posiadanie w złej wierze, to własność nieruchomości nabywa po upływie lat trzydziestu (zasiedzenie).

Bardzo ważną kwestią przy zasiedzeniu nieruchomości jest działanie posiadacza w dobrej wierze, gdyż skraca to okres konieczny do zasiedzenia o 10 lat, tj. z lat 30 do lat 20. Dobra wiara posiadacza polega na usprawiedliwionym, ale błędnym przekonaniu, że przysługuje mu prawo do władania nieruchomością, tj. do działania jak właściciel.

Posiadaczem samoistnym jest zaś ten, kto faktycznie włada rzeczą jak właściciel. W związku z powyższym, niemożliwym jest zasiedzenie nieruchomości przez osobę, która korzysta z nieruchomości jako np. najemca, dzierżawca itd.

Przenosząc powyższe rozważania prawne na stan faktyczny niniejszej sprawy, bezspornym jest to, że rodzice p. Janusza byli posiadaczami samoistnymi nieruchomości, na której urządzili ogród, gdyż władali nią jak właściciele. Nie można jednak uznać, by działali w dobrej wierze, gdyż oboje byli świadomi tego, że nie są jej właścicielami. W związku z tym pojawia się pytanie czy p. Janusz, może zasiedzieć nieruchomość, którą włada po zmarłych rodzicach?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania nieruchomości, to obecny posiadacz samoistny może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Powyższe ma również zastosowanie w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.

W niniejszej sprawie rodzice p. Janusza weszli w posiadanie nieruchomości trzydzieści lat temu, a po ich śmierci, nieruchomością zaczął władać jedyny syn. Pan Janusz ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia tej nieruchomości, mimo iż sam nie posiada jej przez 30 lat, albowiem do czasu swojego posiadania może zaliczyć okres, przez który przedmiotową działkę posiadali jego rodzice.

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości podlega opłacie w wysokości 2000 złotych, należy złożyć go do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na położenie.

Aplikant adwokacka Joanna Noetzel


Adres: 3 Maja 11/2, 83-300 Kartuzy
Godziny otwarcia:

poniedziałek 09:00–17:00

wtorek 09:00–17:00
środa 09:00–17:00
czwartek 09:00–17:00
piątek 09:00–17:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte

Telefon: 58 736 66 77, 790 410 250, 693 660 198

www.adwokaci-bz.pl
 

(nadesłane/oprac.M.D.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
0%