Zamknij
Promuj to ogłoszenie

SEKRETARKA MEDYCZNA

Data dodania: 2022-12-09 12:07:58ID: 17005

58 Pokaż numer[email protected]

Szpital Powiatowy w Kartuzach poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko:
SEKRETARKA MEDYCZNA
Główne obowiązki:
• Weryfikowanie kompletności dokumentacji medycznej;
• Archiwizowanie dokumentacji medycznej;
• Sporządzanie i prowadzenie korespondencji;
• Obsługa informatycznych systemów medycznych;
• Prace administracyjno-biurowe na rzecz oddziału szpitalnego;

Wymagania pożądane:
• Wykształcenie wyższe;
• Doświadczenie w pracy z dokumentacją finansowo-księgową;
• Kultura osobista i umiejętności komunikacyjne;
• Zaangażowanie, dobra organizacja pracy i systematyczność;
• Umiejętność pracy w zespole;
• Bardzo dobra obsługa komputera w środowisku Windows oraz urządzeń biurowych;

Oferujemy:
• Stabilne i pewne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
• Pracę w przyjaznym zespole.

Wymagane dokumenty:
1) CV wraz z informacjami, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w cv lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO ,

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 2) może być zawarte
w następujący sposób:

⎕ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w cv oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1.
.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:
1. dokumenty z dopiskiem „Sekretarka medyczna” należy przesłać na adres e-mail: [email protected]
2. CV oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
3. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
4. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
• PCZ Sp. z o.o., ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy
• e-mail: [email protected]
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego , natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Dane z oświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach będzie przetwarzać na podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - art. 4, art. 6.
________________________________________
Odbiorcy danych osobowych
o Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie: PCZ Sp. z o.o. ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1)
Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO i Art. 10 RODO;
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA